ایمیل :

تلفن :

۳۲۹۳۱۶۶۵ – ۳۲۹۳۵۵۷۵

۰۹۱۲۳۵۱۷۲۳۰

آدرس :

قم – ابتدای ۴۵ متری صدوق (زنبیل آباد) – میدان مفتح – خیابان مفتح – جنب مطب دکتر باهر